På denna sida kommer bildmaterial ur det björkmanska arkivet läggas ut.
Släktföreningens medlemmar är mycket välkomna att skicka in material till denna sida till släktskrivaren.

 

 

Gillberga prästgård

I den Björkmanska släkten har det funnits ett antal präster. Bland dem Erik Björkman (1852-1922), som inleder den Gillbergska grenen av släkten. Han prästvigdes 1876 och började sin tjänst i Gillberga som pastorsadjunkt. 1884 blev han kyrkoherde i Gillberga och Lista, sedan prost i Väster-Rekarne kontrakt. Han var gift med Sigrid f. Segerbrand (1846-1920).

Det mellersta av fem barn i familjen var Ruth, g. Lindqvist (1883-1936). Hon var utbildad fotograf, en tid anställd hos fotograf Axel Wester i Eskilstuna. Till 1909 sammanställde hon ett fotoalbum med bilder från Gillberga prästgård, som nu tillhör Eskilstuna museum. Tack vare att Birgitta Kyllenius f. Scholander, barnbarn till Ruths bror Thorsten – initiativtagaren till vår släktförening – kunde fotografera av bilderna i albumet på museet kan vi här presentera en svit högklassiga  bilder från en prästgårdsmiljö vid förra seklets början.