Bärbo m kyrkan.jpg

Den Björkmanska släktföreningen ordnar släktmöten vart femte år, som fortfarande kan samla över 50 medlemmar, både gamla och unga. År 2008 möttes man i Nyköping, som är släktens ursprungliga hemtrakt och 2013 i Uppsala, där släkten Björkmans arkiv är förvarat på Landsarkivet, som då besöktes. För 2018 planeras släktmötet hållas 1-2 september i Eskilstuna.

Släktföreningens första möte ägde rum 1938 i Torshälla då föreningen bildades 1938 på initiativ av Thorsten och Gunnar Björkman. Sedan kom kriget emellan men släktföreningen hölls vid liv i personliga möten, medan själva verksamheten med släktmöten återupptogs 1960 på initiativ av Per (Pelle) Björkman (1916-2010).

I arkivet finns en beskrivning över de första 9 släktmötena från 1988 då släktföreningen firade 50-årsjubileum.

Med mötet 1960 har 14 släktmöten hållits med olika intervaller, från 1988 vart femte år. Det senaste, som också var föreningens 75-årsjubileum, ägde rum i Uppsala 24-25 augusti 2013.

 

ALBUM

Gruppbilder och protokoll från släktmöten