Svenska släktkalendern

http://www.svenskaslaktkalendern.se/

har aktuell förteckning över släkten Björkman från Bärbo - dock begränsad till alla som bär släktnamnet Björkman - i sin årgång 2016. Tidigare har släkten varit publicerad i årgångarna 1890, 1930 och 1984. Kopia av sidorna i senaste upplagan kan erhållas på förfrågan till släktskrivaren.

 

Om släktarkivet

Uppgifter om det Björkmanska släktarkivet, som är överlämnat till Landsarkivet i Uppsala, finns på
 Riksarkivets hemsida. Skriv där in ”Björkmanska släktarkivet" i sökrutan. 

 

Bärbo m kyrkan.jpg