Material om släkten liksom arkivhandlingar för vidarebefordran till Landsarkivets Björkmanska släkthandlingar sändes digitalt (e-post) alternativt med post på USB/CD eller på papper till Gunilla Gren-Eklund, Salagatan 12B, 753 30 Uppsala.

För information om frågor som rör släktföreningen, kontakta någon av medlemmarna i släktrådet.

Synpunkter på och material till hemsidan mottages gärna av webbansvarig.

Bärbo kyrka före 1905