Bärbo kyrka1.jpg

Den Björkmanska släktföreningen

bildades 1938 på initiativ av Thorsten och Gunnar Björkman (1875-1941), då ett första släktmöte hölls i Torshälla. Släktföreningen hölls vid liv i personliga möten, och verksamheten med släktmöten återupptogs 1960 på initiativ av Per (Pelle) Björkman (1916-2010).

Forskning om släkten Björkman från Bärbo blir synbar redan 1887, när släkten registreras i Svensk Släktkalender första gången. Släkttavlan uppdaterades i samma publikation 1930. Sedan började släktens helt professionella släktforskare Thorsten Björkman (1881-1960) komplettera och även utforska åtskilliga sidogrenar till släkten och från 1950-talet kunde han erbjuda släktmedlemmarna en stencilerad släkttavla.  Pelle Björkman bidrog även till att förbättra och uppdatera släkttavlan. Andra har sedan bidragit med material till släkttavlan från olika grenar av släkten, bl a Per-Axel Björkman (1898-1982). 

Släktföreningens stadgar som först tillkom 1938 har reviderats 1970, 1978, 1993 och 2013.