Bärbo m kyrkan.jpg

Den Björkmanska släktföreningen

bildades 1938 och kan i år, 2018, fira 80-årsjubileum. Medlemmar är alla ättlingar till ryttaren Jöns Björkman (1685-1772). Det finns över 600 nu levande släktingar, ingifta medräknade, och de är bosatta runt om i Sverige. Ett antal släktingar, särskilt från Ripsagrenen, finns utomlands, främst i USA.

Släkten omfattar sex släktgrenar från Jöns Björkmans sonsöner. Den ene, Fredrik Björkman (1793-1838) hade två söner, varav den yngre, Gustaf Björkman (1821-1881), blev kyrkoherde i Ripsa och kom att inleda den s k Ripsagrenen. Den äldre sonen, Per Fredrik Björkman (1818-1890) hade fem söner, som var och en inleder varsin gren, alla benämnda efter dessas verksamhetsorter, Askersund , Gävle, Eskilstuna, Årdala och Gillberga.

I släktarkivet finns en krönika över den tidigaste tid från vilken släkten är känd. Mycket är känt om släktens historia, men mycket mer kan utforskas.

Till släktmötet 2018 förelåg verksamhetsberättelse för senaste 5-årsperioden.

Föreningen, som tidigare hade knappa resurser, har numera en god ekonomi, främst genom en donation 2006 från Gerd Frykholm från Ripsagrenen.   Enligt regelverk som antogs som preliminärt vid släktdagsmötet 24 augusti 2013 avses pengarna i första hand användas till stipendier för yngre släktmedlemmar och i andra hand till resebidrag för släktmedlemmar, som önskar besöka släktdagarna.

AKTUELLT 2018

Årets släktmöte ägde rum 1-2 september i Eskilstuna enligt program. Rapport och bilder kommer inom kort att läggas ut här.

 

Släktrådet fr o m 1 september 2018 fram till släktmötet 1 september 2023:
Vid släktdagsmötet i Eskilstuna 1 september 2018 valdes följande medlemmar till släktrådet. Dessa utser enligt stadgarna inom sig olika funktionärer.

 Ordinarie
Mats Kyllenius
Göran Lindqvist
Sophia Björkman


Ersättare
 
Göran Björkman
Torsten Björkman
Helena de Brun
 
Revisor
Gunnar Lindkvist
med Magnus Björkman som ersättare

 Valberedning
 
Gunilla Gren-Eklund
 Jan Björkman

Som släktålderman och släktskrivare fungerar
 
Gunilla Gren-Eklund